• |
  • 02-009-9000

รูปหล่อขนาดบูชาหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก ปี ๒๕๓๑

รูปหล่อขนาดบูชาหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก ปี ๒๕๓๑
รูปหล่อขนาดบูชา หลวงพ่อหร่ำ กิตฺติสาโร วัดวังจิก สามชุก สุพรรณบุรี ปี ๒๕๓๑
พระบูชา
thanasak chokdee
0982477757
23 พ.ย. 2565
ขายแล้ว
513