• |
  • 02-009-9000

หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
พระพุทโธ (อริยทรัพย์ 7)
พระเนื้อผง/ดิน/ว่าน
ตูน ศรีประจันต์
0861679568
28 ก.ค. 2564
โทรถาม
723