• |
  • 02-009-9000

พระปิดตา

พระปิดตา
หลวงปู่จีน วัดท่าลาด เป็นหนึ่งในพระปิดตาเมตตามหานิยมและหายากมากในปัจจุบัน
พระปิดตา
ตี่ โรงหล่อ
0844134283
28 ก.ค. 2564
โชว์พระ
677