• |
  • 02-009-9000

พระปิดตาหลวงพ่อปอ วัดประชุมชน (บ้านบึง)

พระปิดตาหลวงพ่อปอ วัดประชุมชน (บ้านบึง)
เนื้อ ผงใบลาน (ยุคต้น ก่อน พ.ศ.๒๕๐๐)
พระปิดตา
บารมีคงฺฆสุวณฺโณ
0898752414
28 ก.ค. 2564
โชว์พระ
829