• |
  • 02-009-9000

หลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี

หลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี
ปรกใบมะขามเลี่ยมทองอย่างดี
เหรียญหล่อ/ปั้ม
086 003 7668
01 ก.ค. 2564
โทรถาม
773